ΚΟΙΝΣΕΠ

Η  εταιρεία Symvoyles και τα στελέχη της είναι έτοιμα να ανταπεξέλθουν στην ποιο δύσκολη ανάγκη σου και πρόκληση. Το δίκτυο στελεχών επιστημόνων εσωτερικών και εξωτερικών στρατηγικών συνεργατών, που απαρτίζεται με τις ενδεικτικά…

Continue Reading

ΝΕΑ

Στη Aθήνα, σήμερα την 07/08/2017, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι, ενήλικοι, σύμφωνα με το αρ. 30 του καταστατικού και του ν.4430/2016, ως προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, κάλεσαν την σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης…

Continue Reading
Close Menu
Accessibility